Miejsca kultu i spoczynku

 

Grobowiec Napoleona

Grobowiec Napoleona

Napoleon w sześciu trumnach i sarkofagu spoczywa w Tumie Inwalidów.

Plus grobowce braci Napoleona, syna Napoleona, Marszałka Foche’a …

Foch

 

Kaplica Pokuty

Wnetrze

Poświęcona pamięci króla Ludwika XVI ego i jego żony Marii Antoniny, ściętych w czasie Rewolucji Francuskiej.

Ludwik XVI zblizenie

Miejsce mało znane i fascynujące.

 

Kaplica Cudownego Medalika

2013-06-21 12.10.26

Miejsce gdzie Matka Boska objawiła się nowicjuszce zakonu Sióstr Miłosierdzia, Katarzynie Labouré.

2013-06-21 12.10.57

 

Katakumby

2015-05-23 17.21.59

Podziemia gdzie złożono kości z cmentarza Niewiniątek i innych likwidowanych w XVIII stym wieku cmentarzy.

 

2015-05-23 17.29.32

Aleje czaszek i piszczeli, miejsce szczególne.

 

 

 

Reklamy